Långtidscovid
#BarnDrabbas

Långtidscovid innebär att man fortfarande har sjukdomssymtom efter en covid-19 infektion. I Sverige brukar man inte ge diagnosen förrän det gått 12 veckor efter ursprungsinfektionen, men i andra länder kan det räcka med att man inte tillfrisknat efter 4, 5 eller 6 veckor för att få diagnosen.

Man behöver inte ha haft en svår ursprungsinfektion för att få långtidscovid - en del drabbas utan att ens veta om att de haft det.

Kungliga Vetenskapsakademien bedömer att vi har upp till 100 000 fall av långtidscovid i Sverige. Enligt forskning från andra länder kan siffran vara betydligt högre. Ingen vet säkert, men det vi vet är att mörkertalet är stort.

Både barn och vuxna drabbas och symtomen varierar mycket. En del har bara ett eller två milda symtom, medan andra är så dåliga att de inte kan lämna sängen eller fungera i vardagen. Vissa blir bra efter några månader, medan andra som smittades våren 2020 fortfarande är sjuka.

De vanligaste symtomen generellt är extrem trötthet, problem med hjärta och lungor, huvudvärk och/eller feber. För barn är det mycket vanligt med mag- och tarmproblem samt smärtor på olika ställen i kroppen.

Symtomen kan komma och gå, vissa kan försvinna ett tag och sedan komma tillbaka, och nya symtom kan uppstå helt plötsligt. Detta är ovanligt för andra sjukdomar men verkar vara typiskt för långtidscovid.

På denna sida har vi samlat länkar till artiklar, resursmaterial, stödgrupper och andra organisationer samt till vår informationskampanj #BarnDrabbas.

Det diskuteras fortfarande vad man ska kall tillståndet för. ’Långtidscovid’ (’’Long Covid, eller ’Long Haul Covid’ på engelska) är det som de flesta känner igen. Socialstyrelsen har beslutat att kalla det ’Postcovid’ - ”för att vi framför allt vill skilja tydligt mellan en pågående infektion (covid-19) och ett efterföljande hälsotillstånd utan infektion (postcovid) – oavsett hur länge tillstånden varar.” Dock råder det skilda meningar om huruvida viruset faktiskt är helt ute ur kroppen, och huruvida man verkligen är ”utan infektion” när man är drabbad av långtidscovid.

Ett annat namn är PACS - Postakut Covid-19 Syndrom. Här poängterar man att den akuta covid-infektionen är över, och att den efterföljande sjukdomsbilden är mycket varierad - dvs ett ’syndrom.’

Syndrom: flera samtidigt uppträdande fenomen

Långtidscovid - Artiklar & Rapporter


•Hur vanligt är långtidscovid bland barn?

•Är långtidscovidsymtom annorlunda för barn än för vuxna?

•Är inflammation en orsak till långtidscovidsymtom hos barn?•Hur behandlar man barn med långtidscovid?

•Vad hjälper när barn med långtidscovid har symtom som handlar om psykisk hälsa?

•Hur länge kan barn med långtidscovid behöva behandling?

Länk till artikeln:

Yale Medicine

Forskare menar att liknande strategier som skolor använder för att stötta barn med hjärnskakning kan användas för att stötta barn med långtidscovid.

Forskare rekommenderar att föräldrar, lärare och läkare arbetar tillsammans för att stötta barnens tillfrisknande. Det är också bra om en professionell vårdperson på skolan - som till exempel en skolsköterska eller kurator - kan fungera som mellanhand för kommunikation kring problem och framsteg.

Länk till artikeln:

The Conversation

En systematisk översikt av 57 studier som tillsammans omfattar över 250 000 personer som överlevt covid-19.

Man fann att mer än hälften av de som haft covid-19 fortfarande hade symtom efter 6 månader.

De mest vanliga symtomen rör sig om nedsatt rörelseförmåga och problematik kring hjärta, andning och psykisk hälsa.

Effekterna av långtidscovid uppstår i sådan omfattning att de kan komma att överbelasta sjukvårdens kapacitet, speciellt i låg- och medelinkomstländer.

Länk till artikeln:

JAMA Network

Långtidscovid - Organisationer & Stödgrupper


Svenska

Internationella

En stödgrupp på facebook för familjer vars barn har drabbats av till exempel långtidscovid och MIS-C

Facebook

En sida från England med mycket material och stor spridning. Systerorganisationer har skapats runt om i världen

www.longcovidkids.org

En sida framtagen av ’Läkare till läkare’ (läkare med egen erfarenhet av komplikationer och långvariga symtom vid Covid-19)

www.langtidscovid.se

En sida från England med mycket resursmaterial och stor räckvidd.

www.longcovid.org

Svenska Covidföreningen - en ideell patientförening vars syfte är att öka kunskap och förståelse kring covid-19 samt verka för ökad forskning inom området.

www.covidforeningen.se

En paraplyorganisationer med 19 medlemsländer som arbetar för att synliggöra långtidscovid

www.longcovideurope.org

’Long Covid Sverige’ är en del av ’Long Covid Europe.’ Sidan samlar information om forskning och stödgrupper.

www.longcovidsweden.online

’Research-AidNetworks’ samlar här en stor del av all forskning som gjorts hittills

www.pandemicaidnetworks.org

FILM

Liten film om barn med långtidscovid

av Johanna Höög, docent Göteborgs Universitet, och Fredrik Ydhag

#BarnDrabbas