Statistik kring Covid-19 & barn

Källor: FoHM , Svenska Barnreumaregistret, Svenska Intensivvårdsregistret (SIR)

FoHMs siffror uppdateras veckovis på torsdag.
Socialstyrelse uppdaterar sina siffror andra onsdagen varje månad,.
OBS:  Eftersom allmänheten generellt inte testas längre vid symtom på covid-19 är denna statistik INTE REPRESENTATIV för den faktiska smittspridningen i landet. Sedan den 9e februari 2022 testades Sverige bara patienter och omsorgstagare inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg.

Från och med 30 mars 2023 presenteras FoHM's data via verktyget FolkhälsoStudio som gör det svårt att få ut exakta siffror. Men vi kämpa på. 
498.176

Bekräftade fall av Covid-19 i åldersgrupp 0-19 år

uppdaterad 1e Februari 2024
FoHM

OBS: 09.02.2022 upphörde testning för allmänheten.

293 

Antal intensivvårdade barn

Sedan 2020-01-01, enligt SIR
uppdaterad 7e Juli 2024

37 

Antal avlidna barn uppdaterad 4e December 2023
FoHM

Barn inlagda med Covid

Sverige: 6101 (Källa: Socialstyrelse, 08.02.2024)

Danmark: 5079 (Källa: Statens Serum Institut, 8.12.2022)

Norge: 720  (Källa FHI, 8.12.2022)

Barn med MIS-C

443

Svenska Barnreumaregistret
& Socialstyrelse
8e Februari 2024

Barn med Postcovid 

1827

Diagnoskod Postcovid U.09.9  (Z86.1A/U08.9)
Källa: Socialstyrelse
uppdaterad 8e Februari 2024
(OBS: Grovt underskattning)

COVID-19 föräldralöshet

Sverige: 1200
Danmark: 400
Norge: 180
Finland: 230

Uppskattningar av barn som förlorar primära eller sekundära vårdgivare (en eller båda föräldrarnas död, morföräldrars dödsfall och/eller andra samboende farföräldrars död)
Imperial College London Orphanhood Calculator
uppdaterad 31.12.2022

MIS-C fall

Sverige: 39 per million
England: ca 44 per million
USA: 26 per million
Tyskland: 10 per million
Frankrike: 12.6 per million
Japan: 0.1 per million
uppdaterad 16e juni 2022

Källor: CDC USA, DGPI Tyskland, Svenska Barnreumaregistret, PIMS Hub

 

 

Brev till politikerna
LÄNK till hela brevet / PDF-Filen ( 17 sidor)

Till dig som är politiker och riksdagsledamot

Vi som skickar detta brev är Lärarupproret och föreningen Covid-19, Skola och Barn. Lärarupproret bildades innan valet 2018 för att få upp skolfrågor på den politiska agendan, gruppen har drygt 15.400 medlemmar. Föreningen Covi-19, Skola & Barn grundades sommaren 2020 och arbetar bland annat för ökad säkerhet i skolorna under pandemi samt att skolornas riskbedömningar och handlingsplaner ska följa Arbetsmiljöverkets riktlinjer i denna fråga. Medlemmarna utgörs till största delen av föräldrar och lärare.

Man har länge vetat att covid-19 är en systemisk vaskulär sjukdom som förstör kroppens blodkärl med organskador som följd. På senare tid har flera rapporter kommit angående de allvarliga risker som återinfektion av covid-19 innebär. Varje återinfektion flerdubblar risken för allvarlig sjukdom och död, i vilken sjukdom som helst. Det är också väldigt tydligt att även barn drabbas av samma skador som vuxna samt av långvarig sjukdom. Parallellt kommer också rapporter om hur detta påverkar samhällsekonomin, exempelvis ligger postcovid bakom en tredjedel av alla vakanser i USA.

En hälsokatastrof är under uppbyggande där konsekvenserna för folkhälsa och samhällsekonomi kan bli enorma om ingenting görs för att dämpa smittspridningen.

WHO och ECDC har hela tiden tryckt på vikten av att få ned smittspridningen med hjälp av allmän vaccinering, testning, smittspårning, andningsskydd och luftrenare med HEPA-filter. Sverige hävdar som enda land i världen att covid-19 inte är ett luftburet, annat än i undantagsfall, till skillnad mot global vetenskaplig konsensus som menar att det i själva verket är den dominerande smittvägen. Som en följd av detta är vi också ensamma i världen om att förnekar nyttan med andningsskydd som minskar smittspridning med upp till 95%.

Att lära sig leva med viruset får inte innebära okontrollerad smittspridning där befolkningen återsmittas gång på gång, med allvarliga skador som följd. När det gäller barn som har hela arbetslivet framför sig är det fullständigt irrationellt att medvetet låta hela nästa generation utsättas för återkommande infektioner år ut och år in.

Vi är mycket oroade över denna utveckling och skickar därför medföljande dokument till er som vi hoppas att ni läser.

Vi ber er att ta detta på allvar samt att göra ert bästa för att ändra riktning i den svenska pandemihanteringen.

Vi skulle bli mycket glada om ni vill ge återkoppling på detta.

Mejl:info@covid19skola.se

Mvh
Elisa Bastiani - Föreningen covid-19, Skola & Barn
Cristhine Hellsten Kerslow - Lärarupproret


LÄNK till hela brevet / PDF-Filen ( 17 sidor)
Live sändningar

DIALOG- vår nya kanal för prat om allting covid

Du är hjärtligt välkommen att kika in!

I början av varje avsnitt går vi igenom lite bilder på hur läget ser ut just nu - i siffror och kurvor. Oberoende om du vill delta aktivt - eller kanske bara lyssna lite förstrött i bakgrunden - så är syftet med det hela att vi vill ha en öppen kanal för alla.

En plats att kunna ses, en plats man kan göra sin röst hörd, och en plats man kan få svar på det man undrar över. - Inte för att vi sitter på svaren, men för att vi kan hjälpa till att leta fram dem.

Vi kommer att bjuda in gäster av olika slag, i förväg - medlemmar i föreningen, experter på sakfrågor, och/eller folk som drabbats på olika sätt.

Och vi kommer även att kunna ta emot samtal i sändning, framöver - tänker vi.

Ju fler förslag, tankar, frågor och kommentarer vi får från dig i föreningen - desto bättre blir dialogen ... för vi improviserar ju, annars.

Maila till: info@covid19skola.se
Eller skriv till oss i chatten på den plattform du tittar via - vi håller någorlunda koll på alla tre kanaler samtidigt.

1. Rumble är den mest självständiga och 'säkraste' plattformen. Om de andra två inte skulle funka vid något tillfälle så kommer gissningsvis denna att vara stabil:https://rumble.com/v1jm09w-dialog-2022-09-11-2000.html

2. Föreningens Facebooksida 'Dialog' - om du gillar sidan får du automatiska påminnelser när vi lägger ut information:https://www.facebook.com/dialog.diskussioner.fortbildning

3. Föreningens Youtube-sida där även andra videos ligger:https://www.youtube.com/channel/UCUrjQQu_CzlBfSHzjPeU8ag

Länkar

Klicka på bilden för att kolla på videon.

DIALOG 2022-09-11DIALOG 2022-09-18DIALOG 2022-09-25DIALOG 2022-10-02DIALOG 2022-10-09DIALOG 2022-10-16DIALOG 2022-10-23DIALOG 2022-11-06DIALOG 2022-11-13DIALOG 2022-11-20DIALOG 2022-12-04DIALOG 2022-12-11

Rapportera Covid-19 fall i Skolan

Rapportera

Covid-19 utbrott i svenska skolor

Antal inrapporterade Covid-19 utbrott i svenska skolor
(inkl förskolor, grundskolor & gymnasier)

Notera: Dessa siffror är baserade på allmänhetens rapportering till föreningen och de sanna siffrorna är betydligt högre. Eftersom allmänheten generellt inte testas längre vid symtom på covid-19 är denna statistik inte representativ för den faktiska smittspridningen i landet.
OBS: Eftersom allmänheten generellt inte testas längre vid symtom på covid-19 är denna statistik inte representativ för den faktiska smittspridningen i landet.

Kartor 2022 & 2021 & 2020
1238

Totalt 2020

2130

Totalt 2021

-

April
EFTERSOM ALLMÄNHETEN GENERELLT INTE TESTAS LÄNGRE RAPPORTERAR SKOLORNA INTE LÄNGRE NÅGRA UTBROTT

735

Totalt 2022

Arbetsmiljöanmälan Covid-19 exponering & bristfälliga smittskyddsåtgärder i skolan 

Att anmäla är viktigt och enkelt. Det hjälper Arbetsmiljöverket att framställa en statistik om hur det fungerar i skolorna och att skaffa resurser för att anordna kontroller

  • AMV har nu förtydligat att alla branscher (inklusive skola) ska jobba för att förhindra exponering av både dropp, luft och kontaktsmitta.

  • AMV har fastlagt tydligt och klart att föräldrarna har rätt att få insyn i riskbedömningsplanen.

  • Om skolan hotar om vite eller SOC är det viktigt att kunna framställa att skolan är anmäld för att de inte fullföljer deras plikt om en trygg arbetsmiljö.

  • Om en skola har en kluster är anmälan om bristerna ett första steg innan skadeanmälan.

Det går att anmäla anonymt. Ladda ner den här blanketten, fyll in och mejla till oss i förening.

Ta ditt ansvar, gör din del i arbetet.

Blanketten ska fyllas in och skickas via mejl till: anmalningar@covid19skola.se

Rubrik: Underlag till anmälan. Du kan välja att vara anonymt i din anmälan, vi anmäla skolan åt dig.

Ladda ner blanketten

AMV anmälningar - så går det till

1. Som förening kan vi bara skicka tips via det här automatiska systemet och där står klart och tydligt att ” När du klickar på sänd så får du information på din skärm som bekräftar att din anmälan har kommit fram till oss. Det står också vad vi gör med ditt tips eller din anmälan. Du får inte någon annan bekräftelse av oss. Om du vill spara bekräftelsen måste du alltså göra en bild av skärmen, en så kallad skärmdump.När vi får din anmälan bedömer vi om vi ska inspektera arbetsplatsen eller inte. Många tips och anmälningar leder till inspektion men du får normalt ingen återkoppling om hur vi går vidare i just ditt ärende.”

Vi i föreningen får inget diarienummer, inget svar, ingen bekräftelse, ingenting alls, precis som står på sidan. https://www.av.se/om-oss/kontakta-oss/kontaktformular/

2. Vi vet att AMV hanterar våra frågor för att vi har blivit flera gånger åter kontaktade med frågor. Vad händer till de frågorna som inte behandlas vet vi inte. De går tydligen in i en räknare, även om vi inte har bekräftelse om detta heller. Vi tror så för att antalet anmälningar på deras räkning har ökat avsevärt från och med vi har börjat anmäla.
https://www.av.se/om-oss/press/jobbrelaterade-coronaanmalningar/tillbudsanmalningar/

3. Anmälningar om smitta i skolorna heter egentligen skadeanmälningar och det är bara arbetsgivaren, alltså huvudmannen, som får anmäla och den anmälan diarieförs. Även fackliga ombud får anmäla på detta vis och deras anmäla diarieförs. Vi är dock inte arbetsgivare och inte fackliga ombud, därför får vi inte samma väg in. Så även alla anmälningar på smitta i skolorna har gått in enligt punkt 1.

4. Vi försöker just nu att skapa någon form av direktkanal med Arbetsmiljöverket även för att underlätta vår arbetsbörda. Arbetet med anmälningarna är en av det mest tidskrävande i föreningen och oftast vi följer fallen väldigt nära, vi mejlar själva till rektorerna för att få riskanalyserna, vi pratar med alla de inblandade för att få förklaringar och det finns fall där vi mejlar också till Skolverket och Diskrimineringsombudsmannen.

5. Om du har gjort en anmäla men AMV har inte gått vidare, kontakta gärna oss en gång till för att vi skickar in gärna en till och en till. Bland annat, de flesta skolorna som har blivit anmälda för bristerna har också blivit varnade om detta av oss.

Vi har skickat mejl till skolorna där vi säger att skolan har blivit anmäld för brister i covidhantering i samma dag som skolan har blivit anmäld. Vi har en databas där vi kan läsa vilka skolor har blivit anmälda och om vi har redan skickat varning.

6. Några skolor har kontaktat oss med frågor, några var besvärade, några var rätt glada att få tips och några var rätt förbannade på oss.

Lidköping kommun, efter en serie anmälningar, har till och med kallat in oss för att, i deras åsikter, skälla ut oss. Så, anmälningarna har en verkan, men inte så ofta och inte så mycket som vi skulle vilja.

Barnvaccination

Föreningen arbetar för att alla barn ska ha tillgång till godkända smittskyddsåtgärder och en trygg skolgång. Föreningen förespråkar barns rättigheter – aldrig tvång.

En lista av regionernas vaccin-samordnare finns att ladda ner här

Digital Publikation

Covid-19:
Råd för hur vi kan förebygga och begränsa smitta i skolverksamheten

Föreningen Covid-19, Skola och Barn presenterar sin nya digitala publikation, Covid-19-Råd för hur vi kan förebygga och begränsa smitta i skolverksamheten.

Publikationen är tänkt som en manual för att hjälpa och stödja skolpersonal och föräldrar i skolans säkerhetsanpassning under pandemin. Första delen av manualen tar upp lagar och regler som ska efterföljas av skolan under pandemin och sammanfattar rekommendationerna som kommer från olika svenska myndigheter. Den andra delen handlar om praktiska tips och idéer som ska fungera som inspiration för att utveckla relevanta covid-åtgärder.

Publikationen är även tänkt som startpunkt för att fördjupa sig i frågan om covid och skolan och erbjuder flera länkar för att fördjupa sig i specifika delar, exempelvis munskydd eller luftkvalitet. Föreningen jobbar just nu med bilagor som kommer att komplettera publikationen och fungera som arbetsmaterial i skolorna som behöver checklistor om anpassningsarbete, begreppslistor för att jobba med barnen i klassrummet, affischer och broschyrer.
Arbetsmaterial
Beskrivning
Länk
PUBLIKATION
Covid-19: Råd för hur vi kan förebygga och begränsa smitta i skolverksamheten

Stor PDF -fil för nedladdning. 18,8 MB

 Ladda ner

PUBLIKATION
Covid-19: Råd för hur vi kan förebygga och begränsa smitta i skolverksamheten

Mindre PDF-fil för nedladdning. 2,9 MB

Ladda ner

Mall för anmälan till Arbetsmiljöverket och/eller Skolinspektionen

Brevet ska anpassas till de bristerna som du uppmärksammar i just din skola. PDF-fil

Ladda ner

Strategier för en säker skola #1

PDF-fil

Ladda ner

Strategier för en säker skola #2

PDF-fil

Ladda ner

Printout Ostmodell Generell

Poster. PDF-fil

Ladda ner

Printout Ostmodell Skolan

Poster. PDF-fil

Ladda ner

Printout Ostmodell Tom Bild

Poster. PDF-fil

Ladda ner

Printout Bubbeltänk Bubblorna

Poster. PDF-fil

Ladda ner

Printout Bubbeltänk Många Kontakter

Poster. PDF-fil

Ladda ner

Poster 1 Flicka: På den här skolan är du välkomna att bära munskydd

PDF-fil

Ladda ner

Poster 2 Pojke: På den här skolan är du välkomna att bära munskydd

PDF-fil

Ladda ner

Poster 3 Hund: På den här skolan är du välkomna att bära munskydd

PDF-fil

Ladda ner

Poster 4 Vuxen: På den här skolan är du välkomna att bära munskydd

PDF-fil

Ladda ner

Nedladdningmaterial

Arbetsmaterial för skolorna

Föreningen jobbar just nu med bilagor som kommer att komplettera publikationen och fungera som arbetsmaterial i skolorna som behöver checklistor om anpassningsarbete, begreppslistor för att jobba med barnen i klassrummet, affischer och broschyrer.
Arbetsmaterial
Beskrivning
Länk
Skolexempel: Bra smittskyddsåtgärder

Estetiska Gymnasiet i Stockholm reagerade snabbt när de fick sitt första covid-fall i våras. Här berättar rektorn Carina Lepp Persson mer om både utmaningar och lösningar. PDF-fil för nedladdning. 1,2 MB

 Ladda ner

Checklista: Rektor

Konkreta råd till rektorn. PDF-fil

Ladda ner

Questions for the school

English. PDF-fil

Ladda ner

Questions à l'école

Français. PDF-fil

Ladda ner

Domande alla scuola

Italiano. PDF-fil

Ladda ner

Preguntas al colegio

Español. PDF-fil

Ladda ner

Fragen an die Schule

Deutsch. PDF-fil

Ladda ner

أسئلة للمدرسة

عربى. PDF-fil

Ladda ner

ښوونځي ته پوښتنې

پښتو. PDF-fil

Ladda ner

سوالات برای مدرسه

فارسی. PDF-fil

Ladda ner

Perguntas para a Escola

Português. PDF-fil

Ladda ner

Întrebări pentru școală

Română. PDF-fil

Ladda ner

Pyetje për shkollën

Shqip. PDF-fil

Ladda ner

Пытанні да школы

Беларуская мова. PDF-fil

Ladda ner

Въпроси към училището

Български. PDF-fil

Ladda ner

Ερωτήσεις για το σχολείο

Ελληνικά. PDF-fil

Ladda ner

Jautājumi skolai

Latviski. PDF-fil

Ladda ner

Pytania do Przedstawicielstwa-Dyrekcji szkoły

Polski. PDF-fil

Ladda ner

Otázky pre školu

SVK - Slovenčina. PDF-fil

Ladda ner

Om Oss

Föreningen Covid-19, Skola & Barn


Föreningen Covid-19, Skola & Barn är aktiv på riksnivå och arbetar för ökad säkerhet i skolorna under pandemin. Vi jobbar huvudsakligen utifrån Folkhälsomyndighetens, Arbetsmiljöverkets och Skolverkets rekommendationer och utifrån Skollagen, Arbetsmiljölagen och Smittskyddslagen. Vi tar hänsyn även till försiktighetsprincipen och till de senaste vetenskapliga rön som förmedlas genom WHO och ECDC. Vi arbetar för implementering av riskbedömningsplanen i skolorna, för att Covid-19 ska behandlas i riskbedömningsplanerna såsom det står i Arbetsmiljöverkets rekommendationer och för att de åtgärder som skrivs in i planen ska tillämpas och efterföljas.

Föreningen samarbetar med de skolorna som efterfrågar praktiskt hjälp i sina anpassningar, publicerar informationsmaterial, kartlägger smittspridningen i skolorna och stödjer föräldrar, barn och lärare i riskgruppen. Föreningen undersöker dessutom skolorna arbetsmetod i smittspårningen och samarbetet mellan skolor och smittskyddsläkare i hoppet av kunskaperna från den här pandemin kommer att skapa bättre rutiner inför nästa.

Enligt Skollagen, Barnkonventionen och Deklarationen om mänskliga rättigheter ska rätten till hälsa och liv garanteras SAMTLIGA barn och vuxna som vistas i skolan, med särskild fokus på dem som av olika anledningar är extra utsatta. Allt annat är oetiskt och olagligt. Covid-19 är klassat av regeringen som en samhällsfara och därmed ska försiktighetsprincipen i skolan tillämpas i högsta grad. Påstående som "barn smittar lite och blir sällan sjuka" och generell bagatellisering av frågan går emot individers rätt till liv och hälsa i skolan. I den svenska skolan ska varje individ vara trygg, oavsett hur mycket eller hur lite de är mottagliga för viruset, hur de drabbas av det om de utsätts och hur mycket eller hur lite de i sin tur riskerar att föra smittan vidare. Smittan i skolorna är även ett allmänt hälsoproblem. Även om det är inte fastlagt i hur stor omfattning barn för smittan vidare är virusets närvaro i skolan, där de mänskliga kontakterna är numeriskt höga, en potentiell risk för det omgivande samhället. Att inte smittspåra i skolan går därmed emot Smittskyddslagen. Förebyggande arbete gentemot allt som innebär fara på arbetsplatserna, inklusive skolan, som är barnens och skolpersonals arbetsplats, är redan lagstiftat enligt Arbetsmiljölagen.

Skolorna ska därför jobba förebyggande för att förhindra att

1. Smittan tränger sig in i skolan
2. Smittan cirkulerar i skolan
3. Smittan förs vidare från skolan ut i samhället.

Det främsta verktyget för skolans förebyggande arbete är riskbedömningsplanen (även kallad riskanalys). Den utformas av huvudmännen och anpassas av rektorerna till skolans lokaler och utbildningsmoment. Den är en allmän handling som varje medborgare kan ansöka om att skolan ska lämna ut.

Säkerhet och trygghet i samhället är statens främsta uppdrag. Säkerhet och trygghet i skolan är en grundförutsättning för att skolan ska kunna fungera. Det sker inget lärande i otrygghet.

Föreningen arbetar bland annat med:

- att stimulera vetenskapligt baserade och omfattande åtgärder för att garantera maximalt skydd för alla som vistas i skolan,
-att erbjuda juridiskt stöd till föräldrar till distanslärande barn som pressas och hotas av olika instanser
-att erbjuda juridiskt stöd till skolpersonal som får utstå repressalier på grund av att de krävt smittskyddsåtgärder.
-att erbjuda stöd, hjälp och kunskap till både föräldrar, elever, lärare och till skolledningen.

Skolan har fått ett stort ansvar och en svår uppgift, och föreningen vill stötta i denna. Vi kan ge tips, idéer, referensmaterial, konsultationer och vägledning kring hur man kan smittskyddsanpassa skolan på ett kostnadseffektivt sätt.

Vetenskapsforum covid-19

Söndagssoffan - Möt "Föreningen Covid-19, Skola & Barn"

I denna söndagssoffan träffar vi Jennifer Luetz, Gabriela Maya och Elisa Bastiani från "Föreningen Covid-19, Skola & Barn" - de arbetar för ökad säkerhet i skolorna under pandemin.
WHO

When and how children should wear a mask

Check this video out and see when and how children should wear a mask.

Bli medlem!

Föreningen Covid-19, Skola & Barn har en del är aktiva medlemmar, och en del är stödmedlemmar. Oavsett vad du vill vara så är du hjärtligt välkommen som medlem.
Ju fler vi är desto fler människor kan vi hjälpa!

Hos oss är man medlem per kalenderår, dvs. från 1 januari till 31 december.

Du blir medlem genom att registrera dig & betala medlemsavgiften via vårt Bankgiro 5578-5547 eller via SWISH 1233425501. Var noga med att uppge att det gäller medlemskap & ditt namn.

Alla kan vara medlemmar! Du måste inte har barn i skolålder.

Medlemsavgifter per år
150 kr / år (Årsavgift per vuxen som ska representera familjen, kortare sagt per familj)

Ni kan också maila namn, efternamn, adress, postkod & stad till
medlem@covid19skola.se
för att registrera er manuellt.

Namn Adress Adress E-post Epost Jag accepterar integritetspolicyn Skicka in

Donera

Ditt bidrag, litet som stort, är viktigt för oss på.
Vi finansierar vår verksamhet med hjälp av donationer och andra bidrag, men främst med medlemsavgifter. Vi är väldigt tacksamma för att du vill stödja vårt arbete.

Donera med Bankgiro

5578-5547Donera med SWISH

1233425501Pressmeddelande

26 augusti

Nu har vi anmält Utbildingsdepartementets nya förordning (Förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta-- ny par. 11 b) till JO för att den strider mot arbetsmiljöverkets föreskrifter.

22 Augusti

FÖRENINGENS ARBETE MED VACCINATION AV BARN 12-15 ÅR GÅR FRAMÅT!

Vi kommer löpande uppdatera och förnya processen allt eftersom arbetet fortskrider, så håll gärna fortsatt utkik.

Vänligen skicka inte känsliga personuppgifter (exempelvis personnummer eller sjukdomshistoria) till denna epostadress, det räcker med en vårdnadshavares namn och epost. Även de som tidigare inte mailat oss är varmt välkomna att göra det!

Ny epostadress : covidskola.vaccin@gmail.com

Vänligen skicka bara in en vårdnadshavares namn och epostadress. Skriv ”Information” i ämnesraden.

Vi kan endast ta emot frågor via denna epostadress och endast angående vaccin till barn som är 12-15 år. Vi ber alla om tålamod med svar eftersom vi arbetar på frivillig basis utan ersättning.

För allmän information kring olika vaccin mot Covid-19, deras skyddseffekt och eventuella biverkningar ber vi er att söka information genom andra inlägg i denna grupp, samt från svenska och internationella myndigheter och media.

14 Augusti

JUST I TID FÖR SKOLSTART VILL JAG SAMMANFATTA EN ANING FÖR ALLA MEDLEMMAR, BÅDE I FÖRENINGEN OCH I GRUPPEN, VAD HAR VI HÅLLIT PÅ UNDER SOMMAREN.

1. Frågan med vaccin för barnen 12–15. Det finns en grupp som studerar alla möjliga juridiska och medicinska sidor i problemet och vi hoppas att komma ut snart med uppdateringar. 

2. Anmälningar för brister i skolorna.
Vi står redo att ta emot nya blanketter för bristerna.

3. Statistiska gruppen kartlägger smittan. Vi är redo med ny karta inför HT 2021, och den här gången kommer vi att tipsa löpande till AMV.

4. Inrapporteringar av smitta VT2021 lämnas ut som tips just nu till AMV.

5. NY PUBLIKATION!!!
Arbetsgrupp publikationen jobbar emot tiden för att framställa en helt ny publikation att skicka till skolorna. Den här gången kommer att vara en ”tuffare” publikation med stor fokus på luftburen smitta.

6. Mejl till politikerna. Jag personligen mejlar regelbundet till samtliga riksdagspolitiker för att få möta dem. Jag vill helst möta alla och prata med alla. För stunden bara en handfull har svarat och bara en föreslagit en tid men inte kommit med bekräftelsen. 

7. Juridiska gruppen har jobbat hela sommaren för att samla bevisbördan emot FoHM som vi kan använda både på nationell och internationell nivå. Nu håller Gabriela att framställa en narrativ för att binda ihop våra informationer.

På högre nivå är det följande som pågår

1.
Vi har ett stort samarbete med Lärarupproret och vi försöker tillsammans att trycka på facken på olika sätt och att skriva insändare till tidningar.

2. Vi försöker, med inte så lysande resultat, att skapa ett svenskt förbund som kan prata för alla grupper och föreningar som en enad röst.

3. Vi är delaktiga och aktiva i arbetet med WHN (World Health Network) och ZeroCovid Alliance, där våra styrelsemedlemmar deltar i olika arbetsgrupper.

11 Februari
Vi i styrelsen vill kommunicera till alla i föreningen och i gruppen att samtliga svenska skolor har fått mejl från oss. I mejlet finns det länkar till vår publikation. Mejla gärna till eran skola och uppmuntra dem att titta i den digitala postlådan och ta del av materialet som vi erbjuder. Det är4874 grundskolor, 637 grundsärskolor, 10 specialskolor, 1302 gymnasier och 259 gymnasiesärskolor som nu har fått vår publikation!

7 Februari
Följande skolor har blivit anmälda till Arbetsmiljöverket idag.
Aspenässkolan, Lerums kommun

  • Åkersskolan, Åkers styckebruk i Strängnäs kommun

  • Skogomeskolan F6, Göteborg

  • Fyrisskolan gymnasiet Uppsala

  • Internationella Engelska Skolan, Hässleholm

Flera skolor kommer att anmälas, listan är lång och vi jobbar så fort vi kan.

2 Februari
Föreningen har anmält Anna Gillman i Uppsala kommun till IVO och AMV.
Föreningen har anmält Nordbottens smittskyddsläkare Anders Nystadt till polisen.

1 Februari

Idag har Föreningen skapat en privat Messenger grupp för föräldrarna som anmäls till socialen eller hotas med vite om de efterfrågar anpassad studiegång alternativ distansundervisning.

I den gruppen kommer vi att diskutera hur vi kommer att gå vidare juridiskt. För stunden är planen att ska vi boka möte med SHRL (Scandinavian Human Rights Lawyers)och vi delar konsult kostnaderna.

Om du befinner dig i en sådan situation med ditt barn och vill delta i mötet, gärna kontakta oss. info@covid19skola.se Du kommer tillfällig att läggas till i gruppen och betala din del av beloppet för konsulten. Efteråt kan du bestämma om du vill stanna kvar i gruppen och gå vidare med oss eller ej.

27 Januari
Föreningen har anmält Nordbottens smittskyddsläkare Anders Nystadt till IVO.

25 Januari
Föreningen har anmält Folkhälsomyndigheten till JO (justitieombudsmannen).

24 Januari
Föreningen Covid-19, Skola & Barn har idag skickat ett officiellt klagomål mot Utbildningsdepartementet till EU-kommissionen.

24 Januari
Föreningen Covid-19, Skola & Barn har idag skickat ett officiellt klagomål mot Folkhälsomyndigheten till EU-kommissionen.

23 Januari
Föreningen har just anmält Pauline Broholm Lindberg, förvaltningschef i barn- och ungdomsförvaltningen i Halmstad till Arbetsmiljöverket och strax efter kommer vi att anmäla henne till Skolinspektionen.

22 Januari
Föreningen har anmält Hällstad kommun till IVO.

21 Januari

Föreningen har anmält Utbildningsdepartementet till JO (justitieombudsmannen).

20 Januari 2021
Nu har Föreningen Covid-19, Skola och Barn polisanmält Britt Åkerlind, smittskyddsläkare i Östergötland, för brott mot smittskyddslagen. Vi skickade också in en anmälan till IVO.

17 November 2020

Hej alla,
Jag tänkte uppdatera er om situationen i föreningen, vad som vi gör och hur vi jobbar. För nuvarande har föreningen sex aktiva arbetsgrupper. De heter Publikationer, Hemsidan och digitalt arbete, Kartläggning, Corona meet up, Lärarkartläggning och Press. De innefattar sammanlagt ungefär 50 personer som jobbar med olika projekt. Exempelvis, Karläggningsgruppen jobbar även att framställa statistik och att skapa enkät för att granska myndigheternas arbete. Publikationer jobbar nu med ett flerspråkigt projekt för att föräldrarna som inte är kapabla att läsa vår publikation ska i alla fall ha tillgång till snabbfrågor till rektorerna med översättning i sitt eget språk. Utöver detta jobbar vi också löpande att svara till alla frågor och att stödja lärare, föräldrar och elever som befinner sig i svåra situationer pga hantering av pandemin i skolan. Vi har inlett ett samarbete med Barnverket där det jobbar personer med stark kompetens inom skolbyggnader och deras säkerhet. Vi samarbetar även med Läraruppröret för att inleda en kartläggning av antalet sjuka eller tillfrisknade lärare. Vi försöker, med osäkert resultat, att inleda ett samarbete med de två lärarfacken. I de närmaste dagarna kommer vi också att systematisk kontakta samtliga föräldraföreningar på lokal nivå för att erbjuda vårt stöd och hjälp. Alla jobbar gratis, alla tar tid från deras familjer och aktiviteter och skänker sin tid för att Sverige ska bli en bättre plats, även och framförallt under pandemin. Detta är vad människor kan när de är motiverade, när de vet att de som gör är viktigt. Om arbetet skulle bidra att rädda bara ett enda liv, då skulle det varit värdigt alla våra ansträngningar. Vi får hoppas på det. /Föreningens Ordförande

24 Oktober

I denna söndagssoffan träffar vi Jennifer Luetz, Gabriela Maya och Elisa Bastiani från "Föreningen Covid-19, Skola & Barn" - de arbetar för ökad säkerhet i skolorna under pandemin.
Vetenskapsforum covid-19 - "Möt "Föreningen Covid-19, Skola & Barn"

18 Oktober

Nu är publikationen snart färdig! 35+ sidor i pdf-format. Det är tänkt som en manual för att förse skolorna med alla information som de kan behöva för att anpassa verksamheten, från vad som står på Myndigheternas hemsida till vad händer i andra länder, från skoldagar till praktiska tips fram till lyckade exempel i Sverige.


16 Oktober

Vi hargjort en webenkät som denna vecka skickas till alla 21 smittskyddsenheter i Sverige.
Syftet med enkäten är dokumentera Sveriges smittskyddsenheters arbete runt Covid-19 i skolorna. Vi, föräldrar och skolpersonal, har upplevt att skolorna bemöter pandemin mycket olika. Information om hantering av bekräftad Covid-19 smitta i skolorna är bristfällig vilket leder till ryktesspridning och oro bland personal och vårdnadshavare. Statistik runt smitta i skolorna samlas inte in på ett transparent sätt. I slutändan strävar vi efter stötta arbetet med att skapa en nationellt implementerad riktlinje för konstaterad smitta för samtliga skolor i Sverige. Målet är att riktlinjen skall bli kommunicerad till allmänheten innan smitta skett, så att eventuell smitta i skolan kan hanteras på ett metodiskt och transparent sätt.

14 Oktober
Föreningen håller på med att färdigställa en manual i PDF-format för att förse skolorna med alla information som de kan behöva för att anpassa verksamheten, från vad som står på Myndigheternas hemsida till vad händer i andra länder, från skoldagar till praktiska tips fram till lyckade exempel i Sverige.

8 Oktober
Tidningen Arbetsvärlden har skrivit om oss och våran kartläggning av skolor med Covid-19 fall.
https://www.arbetsvarlden.se/grasrotsrorelse-kartlagger-smittspridning-i-skolorna

19 SeptemberIdag har föreningen börjat arbeta med en publikation om covid-19 och skola. Vi försöker jobba så snabbt det går men även med vetenskapligt noggrannhet. Publikationen kommer att bli en manual till alla skolor som ska bearbeta deras riskbedömningsplaner. Det kommer att innehålla grundinformationer men även praktiska tips för att förbättra säkerhet i skolan.

12 September 2020

Vi har skapat en karta som visar alla skolor med bekräftade Covid-19 fall. Denna information är baserad på nyhetsartiklar och information skickad till föräldrar och lärare från skolorna under pandemin.

Syftet är att samla information om utbredningen av Covid-19 i våra skolor då det inte finns någon officiell statistik på detta i Sverige i nuläget.

Om din skola har drabbats av Covid-19, låt oss veta detta. Om du arbetar på en skola och vet att Covid-19 har förekommit, men blivit tillsagd att inte berätta, överväg att ta på dig rollen som visselblåsare. Vi kommer inte dela personlig information om våra källor med någon!

Länk till kartan

4 September 2020

Vi har nu skickat första medlemsbrevet till föreningens medlemmar. Den innehåller bland annat en kopia av brevet som vi kan skicka till medlemmars skolorna om de så önskar. Medlemmar kan vara anonymt, vi skickar brevet i föreningens namn.

30 Augusti 2020
Vi väntar fortfarande på Skatteverket som ska tilldela oss ett organisationsnummer. Så snart vi har en organisationsnummer kan vi öppna bankkonto och skicka ut inbetalningsuppgifter för medlemsavgifter.

FRamgånger / Success stories

September 2020

Under veckan har vi behandlat ett fall om en svart sjuka förälder som blev kontaktad av skolan med hot om socialen. Skolan hävdade att barnen skulle gå till skolan även under rådande omständigheter och trots att skolan inte hade utarbetat en riskbedömningsplan och inte heller gjort riskbedömningar på individnivå med relative anpassningar. Skolan hade helt enkelt inte jobbat med frågan, bara infört några åtgärder utan att efterfölja åtgärdernas resultat. Vi som förening gick in som konsult till vårdnadshavaren som sen kontaktade skolan själv, insatt i sina rättigheter tack vore föreningens information. Skolan har nu backat från tidigare hot och erbjudit tillfredställande anpassningar till familjen.Statistik

Covid-19 i svenska skolor
Veckans grafer

Vi har nu omsatt vår karta till grafer som kommer att uppdateras varje vecka. Hjälp oss skapa en mer komplett rapport genom att tipsa oss om skolor som inte syns på kartan. Formulär för inrapportering av skolor

V40V40V39V39
Länkar

Samarbetspartner

Våra samarbetspartners är andra organisationer som också aktivt arbetar med frågor kring Covid-19 och skolan.
Våra partner
Beskrivning
Länk
Barnaverket

BARNverket arbetar för ett ökat föräldrainflytande för barns rätt att må bra och utvecklas i en hälsofrämjande och säker miljö i skolväsendets verksamheter.

 http://www.barnverket.se

Läraruppropet

Läraruppropets syfte är att föra konstruktiva samtal om hur vi kan få politiker och andra ansvariga att förstå att förändringar av arbetsbörda, arbetsmiljö osv. krävs för att yrket ska bli hållbart igen för såväl oss lärare som för våra elever.

Facebookgruppen

Smittskydd

Smittskyddsåtgärder i skolan

Vad säger de internationella expertmyndigheter om smittskyddsåtgärder i skolan?

World Health Organization

Considerations for school-related public health measures in the context of COVID-19


Ta reda på mer

Center for Disease Control and Prevention

Operating schools during COVID-19: CDC's Considerations

CDC offers updated considerations for mitigation strategies that K-12 school administrators can use to help protect students, teachers, and staff and slow the spread of COVID-19.

Ta reda på mer

Folkhälsomyndigheten

Förslag på förebyggande åtgärder i förskolan och grundskolan

Förskolan och grundskolan samt motsvarande skolformer kan genom allmänt förebyggande åtgärder minska spridning av luftvägsinfektioner som covid-19. Förskolan och skolan bör också vidta ytterligare åtgärder för att minska smittspridning, nedan följer fler åtgärdsförslag.

Ta reda på mer

Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (KMK)


Corona-Pandemie: Rahmenkonzept für die Wiederaufnahme von Unterricht in Schulen

Das Konzept beschreibt die Rahmenvorgaben zu Hygiene- und Schutzmaßnahmen, Schulbeförderung, Unterrichtsorganisation, Betreuungs- und Unterstützungsmaßnahmen.

Ta reda på mer

British Government

Education and childcare
Guidance for teachers, school leaders, carers, parents and students.

Safe working in education, childcare and children’s social care

Preventing and controlling infection, including the use of PPE, in education, childcare and children’s social care settings during the coronavirus outbreak.

Ta reda på mer

Föreningen Covid-19, Skola & Barn

Kontakta oss

För frågor gällande generella ärenden
Namn E-post Meddelande Jag accepterar integritetspolicyn Skicka in

StyrelsenOrdförande

Elisa Bastiani

Övriga ledarmöter

Maria Thorlund

Övriga ledarmöter

Gabriela Maya

Kassör

Jennifer Luetz
2020-2021

Ordförandeberättelse 2020–2021

Balansrapport ÅRL
Räkenskapsår 2020-09-18 --- 2021-12-31
Period 2020-09-18 till 2021-12-31

Resultatrapport ÅRL
Räkenskapsår 2020-09-18 --- 2021-12-31
Period 2020-09-18 till 2021-12-31

2022

Ordförandeberättelse 2022

Balansrapport ÅRL
Räkenskapsår 2022-01-01 --- 2022-12-31
Period 2022-01-01 till 2022-12-31

Resultatrapport ÅRL
Räkenskapsår 2022-01-01 --- 2022-12-31
Period 2022-01-01 till 2022-12-31


Stadgar

Föreningen Covid-19, Skola & Barn
med hemort i Köping
Bildad 2020


ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § Ändamål

Föreningen har som ändamål att att skydda barnens och vuxnas rättigheter & hälsa i skolan och förskolan och stödja samhällets möjlighet att tillgodose bra utbildning i kris samt med särskild målsättning :

1. Flexibel utbildning. Föräldrar som så önskar ska ha rätt till tillfällig distansutbildning till sina barn. Distansutbildning betyder streaming av lektionerna i det största mån som möjligt och hemläxor på läroplattformar. Utbildningen ska vara välorganiserat och meningsfull, helst med lärare som är avsedda att följa distanseleverna och bara dem. Föräldrarna ska vara informerade om deras ansvar som distansföräldrar och hur och på vilket sätt de ska hjälpa och stödja sina barn.

2. PCR-Testning i skolan, både skolpersonal och regelbundna stickprov på barn.

3. Distansering genom flera åtgärder (till ex flexibla lektionstider, halvering av barngrupper, flera rastplatser/tider, flera matsalar, inga aktiviteter som innebär kroppskontakt, luftig möblering i klassrummet, munskydd, osv).

4. Kontroll av luftkvalitet (till exempel vädra, HEPA filter, koldioxidslarm och liknande).

5. Karantän vid konstaterat eller misstänkt covid 19 för den sjuke och dess sammanboende och snabb information till samtliga som vistas i skolan om smittan förekommer tillsammans med uppmaning att testa sig. De konstaterade fallen ska vara i karantän fram till minst en negativ PCR-test. Hushållsmedlemmar där det förekommer en smittad ska testas omgående och sättas i karantän fram till negativ resultat i PCR-test men minst en vecka under inkubationstiden.

6. Stöd för de föräldrarna som hotas med rättsliga åtgärder till exempel orosanmälningar till socialen eller vitesbelopp om de vägrar tillåta sina barn att delta i det fysiska klassrummet för att undvika smittan. Stödet ges genom en advokat vald av föreningen.

7. Rättsligt stöd till de föräldrar vars barn har blivit smittad pga. bristfälliga smittskyddsanpassningar i skolan. Tillfredställande anpassningar menas de som rekommenderas av ECDC. Stödet ges genom en advokat vald av föreningen.

8. Rättsligt stöd till skolpersonal som blir smittade i skolan eller som befarar att bli smittade pga. bristfälliga smittskyddsanpassningar i skolan. Tillfredställande anpassningar menas de som rekommenderas av ECDC. Stödet ges genom en advokat vald av föreningen.

9. Rättsligt stöd till de föräldrar som blivit smittade genom sina barn pga. bristfälliga smittskyddsanpassningar i skolan. Tillfredställande anpassningar menas de som rekommenderas av ECDC. Stödet ges genom en advokat vald av föreningen.
Föreningen vänder sig till människor i alla åldrar, oavsett bakgrund. Föreningen ska aktivt arbeta för att motverka all form av diskriminering.

2 § Sammansättning
Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

3 § Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.

4 § Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda myndiga personer.

5 § Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.

6 § Stadgetolkning
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

7 § Skiljeklausul
Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Kostnaderna för ordförande och sekreterare, delas lika mellan parterna.

8 § Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.


9 § Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen skall föreningens tillgångar skänkas till RÄDDA BARNEN och föreningens handlingar m.m. skall arkiveras på Stadsarkivet.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

10 § Medlemskap
Förening är öppen för alla fysiska personer. Medlem skall följa föreningens stadgar och föreskrifter. När medlemsavgiften är erlagd är personen medlem och förs in i medlemsförteckningen. Styrelsen har rätt att utse person till hedersmedlem. Styrelsen ska godkänna alla medlemskap.

11 § Utträde
Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgift senast den 31oktober får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

12 § Uteslutning
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen meddelas den berörde.

13 § Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem
- har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
- har rätt till information om föreningens angelägenheter
- skall följa föreningens stadgar samt beslut som fattats av föreningsorgan
- har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen
- skall betala medlemsavgift samt eventuellt övriga avgifter som beslutats av föreningen
- godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får behandla personuppgifter i syfte att bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet med vid var tid gällande föreningsstadgar och i enlighet med eventuella övriga villkor för behandling av personuppgifter som beslutats av föreningen

ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE

14 § Tidpunkt, kallelse
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av november månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet och förslag till föredragningslista skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna på följande sätt; i föreningens facebook grupp. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

15 § Förslag till motioner att behandlas av årsmöte
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmöte. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

16 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt
Medlem som har betalt medlemsavgiften senast 30 dagar före mötet och under mötesåret fyller lägst 15 år har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

17 § Beslutsförhet
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

18 § Beslut och omröstning
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).
Med undantag för de i 8 § och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är ordförande inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

19 § Valbarhet
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Anställd i föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.

20 § Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner).
12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av 1 år.
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år.
c) 1 suppleant i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år.
d) 1 revisor jämte 1suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
e) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande.
13. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.
Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på årsmötet.

21 § Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst 10 % del av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall göras skriftligen och innehålla skälen för begäran.
När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet på det sätt styrelsen bestämt. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida, anslås i föreningens lokal eller på annan lämplig plats. Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 16 § och 17 §.

VALBEREDNINGEN

22 § Sammansättning, åligganden
Valberedningen består av 2 ledamöter, varav en sammankallande, valda av årsmötet. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Valberedningen skall senast 4 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Senast 2 veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

REVISORER

23 § Revision
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorn skall inte ingå regelbundet på styrelsemöte. Revisorerna ska vara oberoende av dem som de har att granska. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

STYRELSEN


24 § Sammansättning
Styrelsen består av ordförande samt 3-8 övriga ledamöter. Styrelsen bör bestå av kvinnor och män. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga befattningshavare som behövs. Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. kommande årsmöte. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt, men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Adjungerad får utses till befattning inom styrelsen.

25 § Styrelsens åligganden
När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall - inom ramen för dessa stadgar - svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. 
Det åligger styrelsen särskilt att
• tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas
• verkställa av årsmötet fattade beslut
• planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
• ansvara för och förvalta föreningens medel
• tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt 23 §
• förbereda årsmöte

26 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning
Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

27 § Överlåtelse av beslutanderätten
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.


Integritetspolicyn

Behandling av personuppgifter på Föreningen Covid19, Skola & Barn
14 augusti 2020


För Föreningen Covid19, Skola & Barn är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Personuppgiftsansvarig
För de behandlingar som sker inom Föreningen Covid19, Skola & Barns verksamhet är Föreningen Covid19, Skola & Barn personuppgiftsansvarig.
Org.nr 802532-2945
Viktoriagatan 7
732 32 Köping

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?
Vi behandlar i huvudsak ditt namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter, bankkonto för löneutbetalning samt uppgifter som du gett om närmast anhörig.
Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt vårt anställningsavtal med dig och för att uppfylla regler i lag och kollektivavtal.

Personuppgiftsbiträden
I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel olika IT-leverantörer för HR-system eller elektroniska körjournaler. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga
Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.

Vad är dina rättigheter som registrerad?
Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.
Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta föreningens styrelse som är ansvarig för personuppgiftsfrågor. info@covid19skola.se

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy.
Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.