Rapportera Covid-19 fall i Skolan

Rapportera 

Covid-19 utbrott i svenska skolor

Antal inrapporterade Covid-19 utbrott i svenska skolor
(inkl förskolor, grundskolor & gymnasier)

Notera: Dessa siffror är baserade på allmänhetens rapportering till föreningen och de sanna siffrorna är betydligt högre.  Trots detta reflekterar siffrorna förändringar i smittspridningen i skolorna relativt väl.
1238

Totalt 2020

78

November
uppdaterad 28e november

1849

Totalt 2021

Kartor

Syftet är att samla information om utbredningen av Covid-19 i våra skolor då det inte finns någon officiell statistik på detta i Sverige i nuläget. Denna information är baserad på nyhetsartiklar, officiell information skickad till föräldrar och lärare från skolorna/kommun under pandemin och kopior av positiva Covid-19 testresultat av elever & skolpersonal som mejlas till oss.

Covid-19 fall i skolan - Karta 2 för 2021 (Augusti - December)

Karta för 2020 finns här
Karta 1 för 2021 (Januari -Juni) finns här

Gul: Kluster (två eller fler kopplade fall )
Röd: 1 fall eller okänt antal
Svart: OBEKRÄFTADE fall  (inte verifierat!)

Covid-19 fall i skolan - Karta 1 för 2021 (Januari - Juni)
1489 Utbrott

Karta för 2020 finns här
Karta 2  för 2021 (Augusti-December) finns här


Gul: Kluster (två eller fler kopplade fall )
Röd: 1 fall eller okänt antal
Svart: OBEKRÄFTADE fall  (inte verifierat!)


Covid-19 fall i skolan - Karta 2020
(1238 Utbrott)

Gul: Kluster (två eller fler kopplade fall )
Röd: 1 fall eller okänt antal
Svart: OBEKRÄFTADE fall  (inte verifierat!)