Rapportera Covid-19 fall i Skolan

Rapportera 

Covid-19 utbrott i svenska skolor

Antal inrapporterade Covid-19 utbrott i svenska skolor
(inkl förskolor, grundskolor & gymnasier)

Notera: Dessa siffror är baserade på allmänhetens rapportering till föreningen och de sanna siffrorna är betydligt högre.  Trots detta reflekterar siffrorna förändringar i smittspridningen i skolorna relativt väl.
1238

Totalt 2020

162

Maj
uppdaterad 31e maj

1473

Totalt 2021

Covid-19 fall i Skolan - Karta 2021

Karta för 2020 finns här

Gul: Kluster
(två eller fler kopplade fall )
Röd: 1 fall eller okänt antal
Svart: OBEKRÄFTADE fall
(inte verifierat!)
Syftet är att samla information om utbredningen av Covid-19 i våra skolor då det inte finns någon officiell statistik på detta i Sverige i nuläget. Denna information är baserad på nyhetsartiklar, officiell information skickad till föräldrar och lärare från skolorna/kommun under pandemin och kopior av positiva Covid-19 testresultat av elever & skolpersonal som mejlas till oss.

Covid-19 fall i Skolan - Karta 2020

Gul: Kluster
(två eller fler kopplade fall )
Röd: HT 2020 fall
(1 fall eller okänt antal)
Blå: VT 2020
(ett fall eller okänt antal)
Svart: OBEKRÄFTADE fall
(inte verifierat!)
Syftet är att samla information om utbredningen av Covid-19 i våra skolor då det inte finns någon officiell statistik på detta i Sverige i nuläget. Denna information är baserad på nyhetsartiklar, officiell information skickad till föräldrar och lärare från skolorna/kommun under pandemin och kopior av positiva Covid-19 testresultat av elever & skolpersonal som mejlas till oss.